Rejestracja podmiotów

 • rejestracja spółek
 • rejestracja stowarzyszeń
 • rejestracja fundacji
 • rejestracja CEIDG

Dla przedsiębiorstw

 • tworzenie oraz opiniowanie umów
 • prawo karne gospodarcze
 • prawo własności intelektualnej
 • bieżąca obsługa prawna

Dla osób fizycznych

 • prawo spadkowe
 • prawo zobowiązań
 • prawo pracy
 • prawo administracyjne

Dlaczego prawo karne gospodarcze?

Podziel się:

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością podejmowania działań, które obarczone są ryzykiem. Na podjęcie każdej decyzji biznesowej wpływa wiele niuansów i uwarunkowań. Jest ona wypadkową wielu czynników, nierzadko kalkulacji co do celowości i opłacalności jej skutków. W ostatnim czasie można obserwować zwiększoną ingerencję organów ścigania w ocenę działań biznesowych- w aspekcie prawno-karnym. Jest to pewnego rodzaju zagrożenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, bo zamiast poświęcać się działalności biznesowej są zmuszane do tłumaczenia podejmowanych działań organom ścigania. Niestety, te ostatnie, nie są co do zasady wyspecjalizowane w analizie ocen zachowań przedsiębiorców w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Analizując kwestię wyczerpania znamion danego przestępstwa zasadnicze znaczenie ma jego strona podmiotowa (tj. zamiar sprawcy), co częstokroć jest pomijane. Chociażby przestępstwa oszustwa, przywłaszczenia wymagają dla realizacji ich znamion szczególnego zamiaru sprawcy. Konieczne jest wieloaspektowe zbadania sprawy pod kątem celu działania sprawcy, co zasadniczo jest ignorowane przez Policję i Prokuraturę. Wiele przestępstw gospodarczych musi być poddanych analizie pod kątem wypełnienia strony podmiotowej, co wymaga wszechstronnego postępowania dowodowego, zeznań świadków, stron danej transakcji. Naszym celem jest obrona klientów w postępowaniach karnych gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem konieczności oceny wypełnienia wszystkich znamion czynu zabronionego. Świadczymy pomoc prawną w zakresie spraw karnych gospodarczych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego. Nasze doświadczenia pokazują, że częstokroć tylko wszechstronna ocena całości materiału pozwala wysnuwać wnioski korzystne dla klienta, co prowadzi do jego uniewinnienia.

Podziel się:
Zadzwoń