Rejestracja podmiotów

 • rejestracja spółek
 • rejestracja stowarzyszeń
 • rejestracja fundacji
 • rejestracja CEIDG

Dla przedsiębiorstw

 • tworzenie oraz opiniowanie umów
 • prawo karne gospodarcze
 • prawo własności intelektualnej
 • bieżąca obsługa prawna

Dla osób fizycznych

 • prawo spadkowe
 • prawo zobowiązań
 • prawo pracy
 • prawo administracyjne

Rezygnacja z umowy hotelowej

Podziel się:

Czy jest możliwa rezygnacja z umowy hotelowej?

Wielu klientów zadaje pytanie, czy jest możliwa rezygnacja z umowy hotelowej? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zaczyna się od standardowego prawniczego „to zależy”. Zapraszamy zatem do lektury.

Umowa zawierana na odległość

Co do zasady żaden przepis nie reguluje w jakiej formie ma być umowa hotelowa zawarta. Bardzo rzadko dochodzi do jej zawarcia na miejscu w hotelu. Najczęściej bowiem zawiera się ją na odległość. Albo za pomocą jakiegoś portalu rezerwacyjnego, czy przez e-mail, czy chociażby telefonicznie. Wydawałoby się wię, że konsument jest w dobrej sytuacji. Wszak umowa zawarta jest zarówno poza lokalem przedsiębiorstwa jak i na odległość. A regułą przecież jest, że od umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa konsument może odstąpić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, bez ponoszenia żadnych kosztów. Często zatem zawierane są w tym przeświadczeniu tego typu umowy i następuje bolesne zderzenie z rzeczywistością. Ta rzeczywistość objawia się z całą mocą w postaci

Art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta

Stanowi on ni mniej ni więcej, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług
związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Tłumacząc to prościej: jeżeli umówiłeś się na konkretny dzień lub okres w jakim chcesz skorzystać z hotelu, nie możesz odstąpić od umowy.

A co z zaliczką czy zadatkiem?

Tutaj również odpowiedź brzmi „to zależy”. Jeśli hotel lub podobny zakład w swoim regulaminie określa sposób dokonywania rezerwacji, a ten regulamin został Ci przedstawiony przed podjęciem decyzji to w istocie jesteś związany jego postanowieniami. Często się zdarza, że jeśli dokonałeś rezerwacji i zapłaciłeś całość, to na obiekt nie musi zwracać Ci żadnych środków. I nie ma na to – poza drobnymi wyjątkami – żadnej rady. Hotel jest związany umową, Twój pokój na Ciebie czeka i tylko Twoją decyzją. Na pocieszenie należy dodać, że wiele obiektów ma bardziej liberalną politykę rezygnacji z rezerwacji.

Podziel się:
Zadzwoń