Rejestracja podmiotów

 • rejestracja spółek
 • rejestracja stowarzyszeń
 • rejestracja fundacji
 • rejestracja CEIDG

Dla przedsiębiorstw

 • tworzenie oraz opiniowanie umów
 • prawo karne gospodarcze
 • prawo własności intelektualnej
 • bieżąca obsługa prawna

Dla osób fizycznych

 • prawo spadkowe
 • prawo zobowiązań
 • prawo pracy
 • prawo administracyjne

Odpowiedzialność karna członków zarządu

Prezesem być… Prestiż. To jest coś, co kojarzy nam się z zasiadaniem w zarządzie spółki kapitałowej. Im większa spółka, tym lepiej. Niemniej jednak należy pamiętać, że wiąże się też to z wielką odpowiedzialnością. Nie tylko cywilną, ale też karną. Obowiązki jakie nałożył ustawodawca na członków zarządu tego typu podmiotów...

Dlaczego prawo karne gospodarcze?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością podejmowania działań, które obarczone są ryzykiem. My pomagamy to ryzyko zminimalizować....
Call Now ButtonZadzwoń